Venskab, pædagogik, glæde/gejst & natur - det du'r

 

Vi er en institutioner der arbejder med naturen som udgangspunkt for vores pædagogiske praksis. Børnehaven er beliggende i fantastiske omgivelser lige midt i naturen. Vi benytter naturen som udgangspunkt for hovedparten af det pædagogiske arbejde.

Vi ønsker at skabe en institution, hvor vi konstant forandre og udvikler vores pædagogik i forhold til personalegruppen, børnegruppen og det omgivende samfund. Vi ønsker en høj pædagogisk faglighed, hvor barnet og gruppen mødes af kompetente voksne, der via deres forskellighed og mangfoldighed skaber positive aktiviteter, læring og leg og dermed udvikling af barnets alsidige kompetencer.

Vi er en institution, hvor hovedparten af vores pædagogiske arbejde i udflytterne tager udgangspunkt i naturen. Vi har fantastiske rammer både inde og ude, men bruger dog meget tid på, at være ude. Børnene mødes af engageret kompetente voksne, der alle har forskellige kompetencer og evner. Vi ser denne forskellighed og mangfoldighed som vores styrke, da barnet således møder forskellige tilgange, tanker og indfaldsvinkler til livet. De voksne fungerer som rollemodeller og skal reflektere over deres praksis, handlinger og udtryk.

Vi vil gerne skabe en institution, hvor både børn og voksne mødes og deltager i udviklende aktiviteter, emner og projekter, med deres særkende og mangfoldighed. Vi vil styrke det gode børneliv, hvor kodeord som mod, gejst og glæde er det, vi dagligt tilstræber.

Vores pædagogik tager udgangspunkt i, at alle er forskellige og bidrager med deres unikke evner og kompetencer. Vi ønsker at se verden som fuld af muligheder og ikke af en masse regler og begrænsninger.

Vi ser naturen som udgangspunkt for vores pædagogiske praksis. Naturen og udelivet giver fantastiske muligheder for at styrke barnets alsidige udvikling. Vi inddrager naturen i vores hverdag og ser naturen som en mulighed for at skabe sammenhæng og forståelse for, at vi alle er en del af naturens økosystem. Vi dyrker vores køkkenhave, har plantekasser og ser principperne omkring fra jord til bord, som en vigtig del af børnelivet. Børnene kan helt konkret se, hvad der sker og det giver en øget forståelse. Vi ser maden og måltidet som menings skabende aktiviteter, hvor børnene inddrages og tager ansvar for sig selv og hinanden. Mad, madmod og madglæde er et af vores vigtige omdrejningspunkter, da det er yderst menings skabende.

Vi anser det sociale område som et af vores vigtigste. Det er i institutionen at barnet mødes af forskellige voksne og børn, og hvor der er fokus på udviklingen af gode nære venskaber og relationer. Gennem legen lærer barnet en masse om sig selv og sin omverden og vi ser legen som værende meningsskabende og vigtig for barnets udvikling. Samtidig mener vi der er vigtigt med voksenstyret aktiviteter, hvor den voksne sætter rammerne og tilbyder sin viden og ekspertise. Vi mener at vores fantastiske omgivelser giver helt unikke muligheder for fordybelse.
Vi ser forældregruppen som en ressource og ligger stor vægt på åbenhed, anerkendelse, dialog og tydelig kommunikation.
Det pædagogiske personale har et særligt ansvar for at være gode rollemodeller. Det skal være sjovt at gå i institution – også for de voksne. De voksne skal skabe inspirerende miljøer for børnene og have fokus på fællesskabet, dialog og god kommunikation.