Pædagogisk fokus

 

Vores vigtigste mål er at skabe en dejlig dag med masser af nærhed, tryghed, stimulation, udfordringer, sjov, tid til leg og etablering af venskaber. Desuden ønsker vi et engageret personale og engagerede familier samt en god omgangstone blandt alle.

Alle disse flotte ord forsøger vi at leve op til bl.a. ved at være nærværende. Vi taler meget med børnene og lytter til, hvad de har at fortælle af store og små oplevelser eller problemer.

Vi finder det vigtigt, at børnene befinder sig i en rar og tryg atmosfære, hvor de kan mærke, at de voksne kan lide både dem og hinanden. Og at vi sammen med alvoren i vores arbejde, også har humoren med og får et godt grin sammen, voksne og børn.

Det er meget vigtigt for os, at børnene trives og udvikler sig i de år, de er tilknyttet os. Vi prøver at skabe en kultur, hvor det enkelte barn udover tryghed oplever anerkendelse og respekt, og derved får mulighed for at udvikle sig til et selvstændigt menneske med et solidt selvværd og samtidig er i stand til at indgå i meningsfulde relationer med andre mennesker.

Vi lægger stor vægt på, at få det bedste frem i hvert enkelt barn, se på hvem de er, hvad de kan, hvad de kan lide at lave, se deres potentialer og prøve at styrke dem. Mennesker trives bedst, når de bliver set og føler sig værdsat.

Børn skal altid have masser af succesoplevelser.

Vores primære opgave i børnehaven er at give børnene masser af gode oplevelser hvor de får mange erfaringer og de lærer at indgå i sociale relationer med andre, både børn og voksne. Det er nogle meget vigtige år hvor der sker en stor udvikling med dem og de skal gøres parate til skolelivet og det samfund de vokser op i.

Vi har gennem mange år haft en liste, hvor børnene er opdelt efter alder. Denne liste giver os et godt overblik over både børnenes udviklingstrin og deres venskaber. Det er også ud fra denne liste, vi danner grupper til temauger, udflugter og projekter.

På vores fælles ture ud af huset bliver grupperne dannet ud fra indskrivningssedlerne, igen med udgangspunkt i venskaber og alder. Derfor arbejder vi med følgende betegnelser; de yngste, mellembørnene og storegruppen.