Her kan du læse om institutionens pædagogik, metoder og systematik inden for de 6 pejlemærker for pædagogisk kvalitet i dagtilbud.

  • Sociale relationer – positiv voksenkontakt hver dag
  • Inklusion og fællesskab – børne- og ungefællesskaber til alle
  • Sprogindsatsen – muligheder gennem sprog
  • Forældresamarbejde - forældrepartnerskab
  • Sammenhæng – også i overgange
  • Krav om refleksion og metodisk systematik i den pædagogi­ske praksis

Det er den pædagogiske konsulent der har udarbejdet rapporten efter pædagogisk tilsyn.