En gang om året tilbyder vi Jer forældre, en forældresamtale af ca. 20 minutters varighed.

Først:

Vi inviterer til Indkøringssamtale, når barnet har gået i Stockholmsgave 3-4 måneder. 

Her snakker vi om barnets opstart på i Stockholmsgave - har både I og barnet fundet Jer til rette i den nye situation, hvordan trives barnet i den nye børnehave og er der eventuelle spørgsmål, undren eller andet som I og/eller vi har brug for at drøfte med hinanden.

Det er et godt tidspunkt for den første "rigtige" forældresamtale, fordi vi ofte oplever at alle parter på nuværende tidspunkt har fået rimelig styr på alt det overordnede, rutinerne mm. - og at det er nu, både forældre og personale rigtig gerne vil tale mere indgående om barnets sociale, følelsesmæssige, motoriske og sproglige liv.

Undervejs:

Vi inviterer til 4-års samtale på et tidspunkt, når barnet er 4 år gammelt.

Her vil vi i høj grad tale om mange af de samme ting, som ved Indkøringssamtalen (minus indkøringen selvfølgelig), nemlig barnets sociale, følelsesmæssige, motoriske og sproglige udvikling. Ved 4-års alderen er det typisk barnets sociale liv, kammeratskaberne og den begyndende og til tider svære konfliktløsning, som fylder meget. Men det kan også sagtens være andre ting.

Til sidst:

Vi inviterer til Skoleparathedssamtale et halvt års tid før barnets skolestart. Dvs. omkring oktober/november måned året før skolestart. 

Her vil vi sammen tale om de aller, aller sidste ting: er der noget barnet lige skal øve sig lidt på inden børnehavelivet slutter - det kan være at huske rygsækken, have styr på sit overtøj eller noget helt andet. Det kan også bare være barnet er fuldstændig klar og parat til skole.

Herimellem:

Imellem de årlige samtaler er der selvfølgelig altid mulighed for at bede om en ekstra samtale omkring barnet, både som forældre og som personale. 

Man er som forældre også ALTID velkommen til at ringe til os i Stockholmsgave og det samme kan vi finde på - fordi det ofte er lettere i telefonen end ved busmylderet i hente/bringesituationerne. 

 

Personalet forbereder sig:

Som personale forbereder vi os altid på forhånd til samtalerne med Jer. Det gør vi, fordi det er vigtigt for både os og Jer og ikke mindst Jeres barn, at vi har en god, givende og udviklende samtale. 

- Samtaleguide:

Når vi forbereder os, gennemgår vi en samtaleguide for at sikre os vi kommer hele vejen rundt om barnet, ikke glemmer noget og for at samtalen ikke skal blive tilfældig, men være grundig og velovervejet.

Denne samtaleguide plejer vi at lægge frem ved samtalen, så I kan se med og måske giver den også Jer inspiration og anledning til spørgsmål. 

- Trivselsvurderinger:

Derudover laver vi to gange årligt en trivselsvurdering - også kaldet TOPI - for hvert barn i institutionen og det er ligesom Samtaleguiden en god måde, at komme godt omkring Jeres barns trivsel på.

Neden for på siden her, kan du/I åbne linket fra Københavns Kommune og finde nærmere information om trivselsvurderingerne samt hvordan de bruges og hvorfor de laves.