Nye styrkede læreplan

 

Den styrkede pædagogiske læreplan bidrager til en fælles forståelse af det pædagogiske værdigrundlag i dagtilbud og skaber en fælles retning for vores pædagogiske arbejde.

Hvert barn er medskaber af sin egen læring i et pædagogisk læringsmiljø. Det pædagogiske personale skal støtte, guide og udfordre barnet i både leg, planlagte aktiviteter, rutiner og spontant opståede situationer.

Læreplanstemaerne i den pædagogiske læreplan rummer tilsammen de forskellige kompetenceområder, som alle børn skal møde i dagtilbud. Det er det pædagogiske personale og ledelsens opgave at sørge for, at arbejdet med læreplanstemaerne finder sted i pædagogiske læringsmiljøer, hvor temaerne fungerer sammenhængende.

Opdelingen i de seks læreplanstemaer sikrer fokus på centrale elementer i børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Temaerne viser en bredde i forståelsen af, hvilke områder børn bør gøre sig erfaringer med.

De 6 læreplanstemaer

 • Alsidig personlig udvikling

 • Natur, udeliv og science

 • Kommunikation og sprog

 • Kultur, æstetik og fællesskab

 • Krop, sanser og bevægelse

 • Social udvikling

I arbejdet med alle seks læreplanstemaer skal dagtilbuddet forholde sig til det pædagogiske grundlag, som det er beskrevet i dagtilbudsloven, og fokusere på børnesyn, børnefællesskaber m.v.
Derfor er det indbyrdes samspil mellem læreplanstemaerne og de tværgående kompetencer et vigtigt omdrejningspunkt i arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan.

De 9 elementer

 • Børnesyn

 • Dannelse og børneperspektiv

 • Leg

 • Læring

 • Børnefællesskaber

 • Pædagogisk læringsmiljø

 • Forældresamarbejde

 • Børn i udsatte positioner

 • Sammenhænge

Et læreplanstema skal altid ses i sammenhæng med det pædagogiske grundlag og de øvrige læreplanstemaer i den pædagogiske læreplan.

 

Tryk på nedenstående link hvor du kan læse den første udgave at vores læreplan som vi er i fuld gang med at udarbejde og reviderer løbende.