Her er lidt praktisk information samt lidt om vores forventninger til dig under dit praktikophold på henholdsvis Mikkelborg og i Stockholmsgave.

Forventningerne er gældende for alle 3 praktikker for pædagogstuderende samt for PAU elever.

- Vi har en forventning om, at vores kommende pædagogstuderende og PAU-elever har været inde på vores hjemmeside og læst om vores mål og værdier, politikker samt rutiner. Desuden forventes de pædagogstuderende også at have læst vores praktikbeskrivelse.

- På dit første praktikbesøg vil du blive vist rundt i huset og området og vi får os en uformel snak samt en vis forventningsafstemning om dit ophold hos os. Besøget vil foregå ude i udflytterdelen enten i Stockholmsgave Centrum, Klampenborgvej 135 2800 Lyngby eller på Mikkelborg, Rungsted strandvej 320B, 2970 Hørsholm.

- Vi er udflytterbørnehaver hvor naturen og udelivet sætter rammen for vores daglige arbejde med børnene. Dette betyder, at vi er ude hver dag uanset vejr og vind og at vi i høj grad beskæftiger os med aktiviteter i naturen. Det er vigtigt, at du som studerende sætter dig ind i vores vilkår så du er forberedt på en dagligdag i det fri. Dette betyder blandt andet, at du skal have den rette påklædning, være bevidst om at vi har lange dage idet vi kun arbejder 4 dage om ugen samt være parat til at give dig i lag med kryb, kravl, jord under neglene, lange gåture og madlavning på bål.

- Ligeledes forventer vi, at du er åben og direkte og at du så vidt muligt melder ud, hvis du føler der er noget, som ikke stemmer overens med dine forventninger. Hvis der stilles krav til dig som du ikke føler du kan indfri eller er utryg ved, skal du altid henvende dig. Du må ikke gå med problemer som du har svært ved at håndtere. Du vil altid kunne henvende sig til din vejleder. Vi vil på samme måde tilstræbe os at være åbne og direkte overfor dig.

- Det at være studerende/elev er en balance mellem at studere og være på arbejde og på Mikkelborg/Stockholmsgave anerkender vi, at du har en særlig status i huset. Det vil sige, at når tiden er til det, kan du gå fra og observere børnene eller gå fra for at skrive i din logbog/portfolio. Dette taget i betragtning stiller vi dog de samme krav om ansvarlighed, kommunikation og deltagelse i det daglige arbejde som til det øvrige personale.

- Som studerende/elev i Mikkelborg/Stockholmsgave er du fast tilknyttet én stue. Vi har dog en forventning om, at du er åben for og interesseret i eventuelt at prøve en uges ophold i den modsatte institution.

- Som PAU-elev er du ansat 37 timer.  Som 2. og 3. lønnet pædagogstuderende er du ansat 32,5 timer. Vores arbejdstid ligger mellem 7-17.30, dog kun 17 fredag. Det forventes at de studerende/eleverne arbejder inden for dette tidsrum. Vi arbejder efter en 4 ugers plan, hvor vi i Stockholmsgave har stuemøde hver 4. uge fra 16-17.30 og hver 4 uge har personale-møde fra 17.30-20.30. Mikkelborg har personalemøde hver 14. dag samt stuemøder indlagt i formiddagstimerne hver 4. uge. Vores mødes ligger altid om tirsdagen hvor alle er på arbejde. Alle har en ugentlig fridag. Disse er bestemt på forhånd.

- Som PAU-elev i Mikkelborg og Stockholmsgave Centrum, har du en prøveperiode på 3. mdr. på lige fod med huset øvrige ansatte.

- Ved sygdom ringes der ind til opsamlingen ved institutionens åbningstid. Det er ikke tilladt at sygemelde sig over SMS. Raskmelding skal ringes ind til børnehaven inden kl. 14 dagen før. Det er ikke tilladt at raskmelde sig over SMS. Ved sygdom op mod en weekend forventes det er man er rask mandag og ellers ringer man det ind igen mandag morgen ved åbningstid.

- Private mobiltelefoner hører ikke til blandt børnene. De skal være på lydløs og kan tjekkes i evt. pauser. Nødvendige opkald foretages væk fra børnene.

- Ferie kan afholdes i forhold til den gældende studieordning eller ansættelsesaftale dog skal den afholdes i overensstemmelse med institutionen.

Åbn nedenstående bilag: