Pejlemærker i BUF

Læs om pejlemærker for kvalitet i dagtilbud og i skolen, der anvendes som styringsredskab i kommunens dagtilbud og skoler

I BUF er der truffet beslutning om et sæt pejlemærker for pædagogisk kvalitet på henholdsvis dagtilbuds- og skoleområdet, som skal bruges som styringsredskaber til at sætte en fælles retning i kommunens daginstitutioner og skoler i hverdagen.

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet i dagtilbud

 

"Pejlemærker for pædagogisk kvalitet" består af seks pejlemærker, som institutionerne skal forholde sig til, når de formulerer og praktiserer deres pædagogik i hverdagen.

  • Sociale relationer – positiv voksenkontakt hver dag
  • Inklusion og fællesskab – børne- og ungefællesskaber til alle
  • Sprogindsatsen – muligheder gennem sprog
  • Forældresamarbejde - forældrepartnerskab
  • Sammenhæng – også i overgange
  • Krav om refleksion og metodisk systematik i den pædagogi­ske praksis

Læs mere i nedenstående bilag