Beredskabsplan for Stockholmsgave

Siden er under updatering

I tilfælde hvor det ikke er muligt at benytte Stockholmsgaves opsamler på Upsalagade 19 pga. politi-afspærring ved Østerport station. 

Vi håber naturligvis aldrig at det vil blive aktuelt, men forældrerådet, personale og ledelse vurderer, at det er hensigtsmæssigt at have en plan at følge, så alle kan føle sig sikre i situationen.


Hvis forældre eller personale bliver orienteret om, at Upsalagade og østerport Station er lukket eller det på anden måde er umuligt at komme ind i området,