Vi er delt op på 3 stuer i Stockholmsgave. På hver stuer er der 22 børn med 2 pædagoger og 1 pædagogmedhjælper.

De tre stuer er:
Guldsmedestuen
Rævestuen
Anemonestuen

Hver tirsdag er børnene ikke på deres sædvanlige stuer, men er i stedet delt op i tre aldersgrupper.
Det åbner nye muligheder for børnene og styrker legerelationerne på tværs af stuerne. De ældste børn er ofte på ture ud af huset for at lære lidt om samfundet og blive skoleparate.
De yngre børn tager også på ture, men for dem er det også skønt at kunne have huset og haven for sig selv.

De enkelte temaer og fokus områder bliver meldt ud fra år til år.

De tre grupper er:
Storbørnsgruppen 5-6 år - Ulvene 
Mellemgruppen 4-5 år - Dragerne
Lillegruppen 3-4 år - Bænkebidderne