Vind, vejr og årstid kan ikke planlægges, så vi griber naturens tilbud dag for dag med en strukturel rummelighed, der kan gøre os i stand til at arbejde spontant og bruge naturen velovervejet. Vi udpeger naturens mangfoldige detaljer, studerer planter, nødder, frøer og træer ude i naturen – og vi tager ofte ting med hjem og følger udviklingen i det hjembragte. Det være sig et spirende agern eller en haletudse. Vore fælles naturoplevelser følger vi op med viden og historier fra fag- og skønlitteratur, sang og fælles snak. At udpege naturens detaljer for børnene er en pædagogisk metode til at udvikle deres opmærksomhedsevne. Børnene lærer at iagttage, koncentrere sig, lede, finde og få øje på - De lærer at fordybe sig opmærksomt.

Børnene udfordres motorisk, når vi bevæger os i naturen. Vi tager de stejle skrænter, bestiger brændestabler og træstammer samt forcerer ujævnt terræn. At bevæge sig væk fra stierne og motivere børnene til at klare sig selv, indgår som en pædagogisk metode, som styrker fysikken og balanceevnen. Vi lærer børnene om de planter, træer, buske og dyr, vi møder i landskabet. De lærer navne, ord og begreber for det, vi ser og finder. Børnene lærer om fødekæder, livscyklus og sammenhænge og får kendskab til, hvilke materialer fra naturen vi kan bruge i vores kreative aktiviteter og konstruktioner. Børnene bliver bevidste og ansvarlige brugere af naturen, idet de lærer værdien af at passe på den.