I Stockholmsgave prioriteres børnenes egen leg. Legen skal have plads og rum uanset alder, da det er gennem legen børn bearbejder indtryk, udvikler sig og danner vigtige relationer. Børn lærer en masse om hvem de selv er gennem den vigtige leg med deres kammerater og indimellem udfordres de i håndteringen af konflikter og de til tider svære sociale spilleregler. De voksne i børnehaven er altid omkring børnene og hjælper dem hen ad vejen i legen og vi ser vi det som et vigtig element i børnenes udvikling - at have tid og lov til "bare" at lege. Derudover er det vigtigt for Stockholmsgave at give børnene en hel masse andre positive oplevelser og skabe en hverdag med alsidige og udfordrende aktiviteter, hvor børnenes kompetencer yderligere kan blomstre og udvikle sig og derfor har vi også massere af strukturerede forløb af forskellig art. Disse skaber igen grobund for nye lege og yderligere styrkelse af relationer. Vi forsøger dermed, at finde en balance mellem den selvstændige leg og de mere strukturerede forløb.

klik på bilaget nedenfor og se hvor mange aspekter af barnet udvikling, der udvikles gennem leg.

Bilag