Sygdom

Vi modtager ingen syge børn i børnehaven. Meld ind på KBHBarn om morgenen, hvis jeres barn er sygt. Giv ligeledes besked via KBHBarn, når Jeres barn er raskt og igen kommer i børnehave.  

"Er barnet rask eller syg? Det kan specielt for børns vedkommende af og til være svært at afgøre, om de er syge eller raske, og ofte må man foretage et skøn. Barnet er rask, når det er feberfrit, og almentilstanden er upåvirket. Barnet skal kunne deltage i de aktiviteter, det plejer uden at kræve særlig omsorg og pasning. Barnet skal fx kunne lege ude og tage med på udflugt." (Sundhedsstyrelsen)

"En forudsætning, for at udbredelsen af smitsomme sygdomme i institutioner for børn og unge kan nedsættes, er, at syge børn holdes hjemme. Dette er særlig vigtigt for småbørn, hvor hyppigheden af infektioner i forvejen er meget stor. Forældrene har her en særlig opgave.

 Forældrene bør:

 • holde syge børn hjemme

 • respektere personalets vurdering af, om barnet er sygt/smittefarligt, når personalet kontakter forældrene med henblik på at hente barnet hjem

 • orientere sig om Sundhedsstyrelsens regler for, hvornår barnet må komme i institutionen" (Sundhedsstyrelsen)

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sygdom-og-behandling/smitsomme-sygdomme/smitsomme-sygdomme-hos-boern

Allergi

Hvis dit barn har en form for allergi og er i en form for behandling, som involverer personalet, skal vi se en lægeerklæring. I tilfælde af fødevareallergi, kan der blive tale om, at I selv skal medbringe dele af eller hele kosten efter aftale med personalet.

Lus

Det er vigtigt at vi ser bekæmpelse af lus som et fælles anliggende og vi anbefaler at I tjekker jeres børn regelmæssigt – gerne hver søndag så det er nemt at huske. I tilfælde af lus, kæmmes barnet hver tredje/fjerde dag til både lus og æg er væk.