Ahhhh...det er dejligt med en ferie eller en fridag

 

Giv altid besked hvis Jeres barn holder en fridag, så vi kender børneantallet, når vi planlægger dagen.

Ved efterårsferie, juleferie, påskeferie og sommerferie vil der via Kbhbarn blive sendt en invitation ud omkring ferie. Af hensyn til personalets afholdelse af ferie og afspadsering, er det vigtigt, at I melder tilbage til tiden og overholder det, I har meldt tilbage.

Husk at både børn og voksne har rigtig godt af at holde mindst 3 uger sammenhængende ferie en gang om året.